تصاویری از زندگی روزانه کشاورزان نپالی را در این گزارش می بینیم.
سرخط اخبار