معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه:

امروزه پرچم مبارزه با فساد به عنوان اولویت اول قوه قضاییه است

شبستان شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۹
مهدوی بیان کرد: امروزه پرچم مبارزه با فساد به عنوان اولویت اول قوه قضاییه است و زمانی این موضوع اولویت کشور می شود که قوه مجریه و قوه مقننه نیز همراه با آحاد ملت در این مسیر حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان از بوشهر، حسین مهدوی، معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صبح شنبه (18 آبان) در آئین تودیع و معارفه رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان بوشهر اظهار داشت: در عصر ارتباطات و عصر دانایی قرار داریم و امروز هم به طور طبیعی انتظارات از کارگزاران نظام بیشتر شده است .
معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اضافه کرد: باید در این عصر با بهره مندی از رقابت و فرصت از عنصر دانایی استفاده کنیم چرا که عنصر زمان را می توان امروز به عنوان یک ارزش افزوده در نظر گرفت .
وی بیان کرد: امروزه پرچم مبارزه با فساد به عنوان اولویت اول قوه قضاییه است و زمانی این موضوع اولویت کشور می شود که قوه مجریه و قوه مقننه نیز همراه با آحاد ملت در این مسیر حرکت کنند .
مهدوی تاکید کرد: در حوزه مبارزه با فساد باید به نحوی عمل کنیم که موجب خشکاندن ریشه ها و بسترهای آن شود و مسیر خشکاندن این فسادها در درجه اول شفافیت، درجه دوم مسئول سازی دستگاه ها است و درجه سوم برخورد قاطع نسبت به فساد است .
وی اضافه کرد: از طرف دیگر ما باید آسیب شناسی هر مرحله را داشته باشیم و در حال حاضر که در مرحله مبارزه با فساد هستیم باید توجه به آسیب شناسی وضع موجود داشته باشیم به دلیل اینکه اگر در هر اموری توجه نباشد فرصت ها تبدیل به آسیب و تهدید خواهد شد .
مهدوی با اشاره به انتخابات پیش رو اظهار کرد: نظر به فشارهای دشمن و شیطان بزرگ آمریکا ما نیازمند اصل وحدت و همبستگی هستیم و این وحدت و همبستگی باید بر پایه های انقلاب اسلامی یعنی اعتقادات مردم، رهبری و وحدت مردم به اقتضاء زمان کارآمد باشد .
معاون مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مشارکت همه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار