مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: بیش از یک میلیون نفر از کشاورزان و بهره برداران سراسر کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کرده اند.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، «حسین شیرزاد» گفت: بیش از یک میلیون نفر از کشاورزان و بهره برداران سراسر کشور به عضویت نظام صنفی کشاورزی درآمده و پروانه فعالیت دریافت کرده اند. سال ۱۳۹۸ از مجموع ۷۰ هزار تعهد ابلاغی به استان ها، طی شش ماهه نخست بیش از ۴۱ هزار نفر به عضویت نظام های صنفی کشاورزی در آمده و پروانه فعالیت برایشان صادر شد.
وی اضافه کرد: با احتساب این عملکرد، تعداد اعضای نظام صنفی کشاورزی کشور بالغ بر یک میلیون ۵۰ هزار نفر می شود که در ۴۱۳ نظام صنفی کشاورزی شهرستان های کشور عضویت آنها به ثبت رسیده و تعداد پروانه فعالیت صادر شده برای آنها نیز به بیش از ۹۰۰ هزار فقره رسیده است.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: برای اجرای سیاست های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص سازماندهی نهادهای تخصصی و حرفه ای در بخش کشاورزی در انطباق با شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی و پیرو درخواست فعالین حوزه های تخصصی بخش کشاورزی، موضوع سازماندهی و ساماندهی این نهادها در قالب انجمن های تخصصی محصولی و فدراسیون ها از آغاز سال جاری مورد پیگیری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران قرار گرفته است که تاکنون پنج مورد از این تشکل ها در سطح ملی بوده است.
وی افزود: امسال در سطح استانی نیز تاکنون تعداد ۱۲ مورد تشکل جدید سازماندهی و تشکیل شده است و تعداد ۱۱۴ مورد سازماندهی و برگزاری مجامع و انتخابات صورت گرفته است.
به گفته وی، همچنین تعداد ۲۵ هزار نفر روز آموزش های تخصصی مرتبط با تشکل ها و نظام های صنفی را فرا گرفته اند.
این مقام مسئول با بیان اینکه نظام صنفی کشاورزی به عنوان فراگیرترین ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار