طلاق از مردی شوم پشت میله های زندان

مشرق نیوز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱
یک زن وقتی فهمید شوهرش به کلاهبرداری میلیاردی از طعمه هایش دست زده است با چشمانی گریان پا در دادگاه خانواده ونک تهران گذاشت.

به گزارش مشرق ، مرد شیاد به خاطر آلودگی به قمار همه زندگی اش را باخت و درحالی که زن و بچه هایش در تنگنا بودند کلاهبرداری کرد و همه پول های بادآورده را به باد داد.
چشم انتظار
نیمه شب نسرین با چشمانی نگران به ساعت نگاهی انداخت. عقربه ها به سرعت از جلوی چشمانش حرکت می کردند و دلشوره بیشتری را به دل زن جوان می نشاندند.
نسرین از جا بلند شد. پتو را روی معصومه کشید. نگاهی به رضا انداخت و آهی کشید. چرا مسعود این قدر دیر کرده بود. چرا به خانه نیامده بود.
بیشتر بخوانید:
یک هفته می شد که چند مرد به درخانه شان می آمدند و سراغ مسعود را می گرفتند. نسرین نگران بود مدتی می شد شوهرش ولخرجی های زیادی می کرد و شب نشینی هایش در خانه دوستانش زیاد شده بود. نسرین دیده بود که مسعود بی تاب است و روزها از خانه فراری شده است. هرچه از مسعود پرسیده بود چه شده است مردانی که جلوی در خانه می آیند چه ربطی به کار او دارند جوابی نشنیده بود تا این که راز شومی فاش شد.
درخواست طلاق
نسرین درحالی که گریان بود به دادگاه خانواده یک تهران در میدان ونک رفت او تصمیم جدی اش را گرفته بود و می خواست خودش و بچه هایش به خاطر قماربازی شوهر زندانی اش تباه نشوند.
وقتی در شعبه ۲۷۵ دادگاه خانواده پیش روی قاضی ایستاد، گفت:۱۰ سال پیش شوهرم پسر مش عباس نانوای محله بودای کاش پایم می شکست و برای خرید نان به نانوایی نمی رفتم آن روز دوماهی از درگذشت پدرم به خاطر بیماری سرطان گذشته بود خیلی به هم ریخته بودیم رفتم تا نان بخرم اولین بار بود که می خواستم نان بخرم صف طولانی بود و من درحالی که خجالت می کشیدم در گوشه ای ایستادم که جوانی نزدم آمد او پسر نانوا بود و و قتی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار