رزمایش دفاع بیولوژیک نیروی زمینی سپاه پاسداران در شهر سمنان برای مبارزه با کرونا ویروس با حضور گردان های جنگ نوین سپاه قائم استان سمنان در قالب اجرای این عملیات به پاک سازی و رفع آلودگی نقاط آلوده استان سمنان می پردازند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار