به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
تولید مواد شوینده و غیر بهداشتی از جمله این سودجویی هاست.

عناوین مهم خبری