پارک های غزه در ایام کرونا تعطیل است تا از انتشار این بیماری جلوگیری کند.
عناوین مهم خبری