در میانمار یک راهب 69 ساله بودایی برای نجات مارها از دست فروشندگان و تلف شدن احتمالی آنان در بازار سیاه، پناهگاهی در معبدی در یانگون پایتخت سابق میانمار ایجاد کرده است.
سرخط اخبار