روزهای اخیر اخبار های متنوعی از دیپلماسی هواپیمایی تل آویو در منطقه به گوش می رسد. صهیونیست ها با همکاری برخی سرانی که موافق پذیرش اسرائیل در منطقه اند، مسیر عادی سازی روابط را با سوژه های کم حساسیت تر آغاز کرده اند.
مسیر تحقق معامله قرن و برنامه ای که تیم صهیونیستی کاخ سفید با کمک تندروهای اسرائیلی در نظر دارند، یک مؤلفه بسیار مهم دارد که بدون رخ داد آن این مسیر شدنی نیست.
این مؤلفه که با توجه به ماهیت اجتماعی آن بسیار بیش از دیگر اقدامات سیاسی و نظامی در رسانه های بروز دارد، «عادی سازی روابط اعراب و اسرائیل» است. این عادی سازی که در رسانه های عربی به آن «تطبیع» می گویند به دنبال اجرایی کردن و رسانه ای کردن اقداماتی است که پذیرش «اسرائیل» به عنوان یک واقعیت در منطقه شدنی و با کمترین هزینه در افکار عمومی انجام گردد.
دیپلماسی پینگ پنگ؛ مصداقی برای عادی سازی در مسیر عادی سازی سیاسی میان دو کشور دو گروه یا جریان که با یکدیگر دشمنی شدیدی داشته اند، سعی می شود مسیر عادی سازی ابتدا از مباحث کم حساسیت زا آغاز شود. دیپلماسی پینگ پنگی میان چین و آمریکا یک مثال خوب برای این مسئله است.
داستان از این قرار است که پس از آنکه آمریکایی ها در باتلاق ویتنام گیر افتادند، خود را بسیار نیازمند به چین برای رهایی از این چالش می دیدند؛ با آنکه سطح تنش دو سویه میان آمریکا و چین بسیار وسیع و گسترده شده بود. همچنین از سوی دیگر «مائو» رهبر جمهوری خلق چین، بنا به دلایلی از جمله ترس از شوروی و امتیازگیری از مذاکرات با مسکو، خواهان برقراری ارتباط با آمریکا بود.
پس از طی شدن مراحل گوناگونی از اقدامات و مذاکرات، در پایان مائو برای غلبه بر فضای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار