آمارهای تکان دهنده یک قتل عام گسترده

آفتاب نیوز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۷
آمارها نشان می دهد روزانه بیش از 1000 جنین در ایران بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می شود. آماری که از کشته شدگان تصادفات جاده ای خیلی بیشتر است.

آفتاب نیوز :
از اولین لحظه ای که یک زن، موجود زنده ای را در وجودش حس می کند، یک احساس تعلق در قلبش شکل گیرد که منجر به پیوند مادرانه عمیق نسبت به جنین نادیده می شود. اما آمارهای تکان دهنده سقط جنین نشان می دهد، بسیاری از مادران ناچار می شوند به شکل های مختلف قید این پیوند را بزنند و هزاران جنین بیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیاتشان خاتمه داده می شود. این آمارها به چه میزان است؟ چه میزان از سقط جنین ها قانونی است؟ علت آمار گسترده سقط غیرقانونی چیست و کدام نهادها در این موضوع دخیلند؟ در گفت وگو با «دکتر محمدمهدی آخوندی»، رئیس انجمن علمی جنین شناسی به بررسی این موضوع پرداختیم که در ادامه می خوانید.
سقط جنین یک موضوع پیچیده است
«سقط» یعنی توقف باروری در هر مرحله از رشد جنین. این موضوع بسیار مهمی است چون بحث در مورد حذف یک موجود زنده است. به خاطر همینکه بحث یک موجود زنده مطرح است، مسائل اخلاقی، انسانی، قانونی و بسته به دین افراد، پای مسائل شرعی هم به میان می آید. تمام این ها موضوع سقط را به یک موضوع پیچیده تبدیل می کند که وجه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی را به خود می گیرد و مباحث زیستی، حقوقی و فقهی در آن دخیل است.
در موضوع سقط، در یک سو جنبه های اخلاقی، انسانی، اجتماعی و شرعی قرار دارد و از سوی دیگر جنبه های فردی مربوط به زنی است که این جنین را باردار است؛ به همین خاطر یک تعارض پیش می آید و در مقابل این تصمیم فردی، به شکلی طبیعی موانع قانونی و شرعی وجود خواهد داشت. همین مسأله باعث می شود که درصد بالایی از این سقط به صورت غیرقانونی و مخفیانه انجام گیرد. به همین خاطر خیلی ها علاقه ای ندارند در مورد ابعاد این ...

سرخط اخبار