در سال جدید و ایام تعطیلات نوروزی تاکنون، علاوه بر جلسات روزانه کمیته ها و ستاد در وزارت بهداشت، یک جلسه هیات دولت و دو جلسه ستاد مقابله با کرونا برگزار شده است.

در جلسه امروز ستاد، تصمیمات خوبی اتخاذ شد. استراتژی ما ایزولاسیون و درمان مبتلایان، و برای پیشگیری از شیوع، فاصله گذاری اجتماعی است.
یکی از محورهای اصلی این جلسات، ارزیابی مداوم سیاست های اجرا شده و دانش جهانی و همچنین سیاستهای اجرا شده در کشور خودمان برای گرفتن تصمیمات بعدی است. اساس و عناصر اصلی این تصمیم گیری ها، بر پایه افزایش پایداری نظام سلامت و بهبود مبتلایان، همراه عدم اخلال در زندگی روزمره مردم، دسترسی به کالاها و خدمات، ایجاد وفور کالا در بازار و اجرای سیاست های فاصله گذاری اجتماعی است. ما تاکنون ممنوعیت های زیادی برای پیشگیری از شیوع انجام داده ایم.
بر اساس این چارچوب، علاوه بر تاکید و ادامه دار بودن تصمیمات قبلی در خصوص لغو اجتماعات، تعطیلی های مصوب مراکز تجمع و برخی صنوف با سختگیری و باز بودن مراکز مایحتاج عمومی،
تصمیمات جدیدی نیز اتخاذ و ادامه خواهد یافت.
تعطیلی ادارات
ما در کشور دو میلیون چهارصد پنجاه هزار کارمند داریم که بنا بر تصمیمات قبلی تاکنون یک میلیون دویست هزار نفر آنها از ابتدای اسفند تعطیل شده و بیش از پانصد هزار نفر در مشاغلی هستند که حضور آنها الزامی اجتناب ناپذیر است. لذا مدیران ادارات در خصوص حضور نیروها در محل کار به روش دورکاری حداکثر تا یک سوم نیروها و بطور چرخشی و شیفتی در محیط کار برنامه ریزی کنند.
اداراتی مانند بانک ها نیز ترتیبی اتخاذ نمایند تا به روش اینترنتی کارها صورت گیرد.
یکی از موضوعات مهم ترددهای بین شهری است. با توجه به اهمیت محدود سازی و کنترل تردد های بین شهری در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، امروز بعد از ظهر در دفتر وزیر کشور با مشارکت ذینفعان مطرح و تصمیمات لازم ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار