به گزارش خبرنگار مهر ، در منابع طب ایرانی، توصیه شده در زمان همه گیری بیماری های خطرناک (مانند طاعون، حصبه، آنفلوانزاهای خطرناک و...)، سطوح مختلف چون در، دیوار، سقف، فرش و حتی لباس ها را با پاشیدن محلول سرکه ای سیر و پیاز، ضدعفونی کنید.
امروزه نیز اثر اسیدی کردن محیط در کاهش فعالیت باکتری ها ثابت شده و آثار درمانی سیر و پیاز نیز به اثبات رسیده است.
می توان توصیه کرد که اگر از بوی چنین محلولی، چندان بدتان نمی آید و مجبور به خروج از منزل در روزهای تیره وتار آلودگی هوا هم هستید، دست کم ماسک های ساده خود را به چنین محلولی آغشته کنید؛ یا داخل آب بخورتان، کمی سرکه بریزید.

سرخط اخبار