اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صبح امروز از نمایشگاه دستاوردهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) بازدید کردند.
سرخط اخبار