تهران- ایرنا- روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: ویروس کرونا خواسته نه، اما ناخواسته بر بشر امروز نازل شد. بلایی که علاوه بر همه ناملایمات، خشونت ها، دردها و نیستی ها به ما یادآور کرد ما انسان ها موجودات ضعیفی هستیم که جز پروردگار پناهی نداریم.

نرگس آبیار نویسنده و کارگردان در یادداشتی در روزنامه ایران آورده است: اما واقعیت این است که مسیر رهایی از وضعیت کنونی درک موقعیت، تفکر و تعقل برای پیدا کردن بهترین راه نجات از زنجیر ناپیدایی است که بر وجود هر یک از ما پیچیده است؛ راهی که دیر یا زود به سعادت انسان ختم می شود.
بی تردید در این مسیر نگاه مسئولانه و تلاش برای تأمین سلامت فردی و اجتماعی هریک از ما جز در درک مفهوم و معنای مسئولیت اجتماعی نیست. چراکه در موقعیتی قرار گرفته ایم که وظیفه داریم به دور از همه بایدها و نبایدها و بدون هیچ قضاوتی استوارتر از گذشته کنار هم بایستیم و برای زنده ماندن و زندگی کردن همراه و همیار هم باشیم.
به این ترتیب مسئولیت اجتماعی بر هر یک از ما حکم می کند با رعایت مراقبت های فردی از یکدیگر محافظت کنیم تا بتوانیم بار دیگر دنیای بدون کرونا را زندگی کنیم و رنگین کمان در کنار هم بودن را درخشان تر از همیشه به نظاره بنشینیم.
ما امروز نیاز داریم محکم تر از همیشه برای رسیدن به هدف مشترک کنار هم بایستیم. بله سخت است در گرمای تابستان با ماسک زندگی کنیم اما سخت تر زمانی است که غفلت کنیم و حسرت با هم بودن ها را یک عمر بر دل خود بگذاریم.
همه ما می دانیم شرایط امروز پایدار نیست و با رعایت پروتکل های بهداشتی می توانیم در مسیر سلامت یکدیگر مسئولانه قدم برداریم.

عناوین مهم خبری