همزمان با فرارسیدن روز حقوق بشر اسلامى، عصر امروز، نشست حقوق بشر اسلامى با حضور تعدادى از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، اساتید دانشگاه و حقوقدانان در مرکز وکلا، کارشناسان رسمى و مشاوران خانواده قوه قضاییه برگزار شد.
سرخط اخبار