معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه تشکل های دانشجویی به صورت موسمی و همزمان با مناسبت ها فعالیت می کنند و این فعالیت ها در آستانه روز دانشجو و یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی بیشتر خواهد شد، گفت: وزارت علوم و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشتی دانشگاه آزاد در پی مسائل اخیر هستند اما از تعداد آن ها اطلاعی ندارم.

ایسنا: حجت الاسلام ابراهیم کلانتری، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد با بیان اینکه در عصری به سر می بریم که دانشگاه بر محور دانشجو حرکت می کند، گفت: این یعنی مرکزیت اهداف دانشگاه به دانشجو مربوط می شود و این دانشجو است که می تواند دانشگاه را در جهت مثبت یا منفی به حرکت درآورد و کاری کند دانشگاه به سمت پیشرفت و اعتلای علم، یا به سمت رکود، درجا زدن و عقب گرد حرکت کند.
وی ادامه داد: در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هم به همین شکل است و نشاط و رونق دانشگاه، وابسته به حرکت دانشجو است. در جمهوری اسلامی هم نگاه اصلی نظام به دانشگاه همین است و بر مبنای حضور و نقش آفرینی دانشجو در تمام عرصه ها تعیین می شود.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر آنکه عنصر دانشجو در دانشگاه، یک عنصر اصلی و مؤثر است، اظهار کرد: در رابطه با نشاط و تحرک امروز دانشگاه، قطعاً در حوزه تولید علم و پیشرفت های علمی حرکتمان مثبت بوده که شاخص های جهانی و آمارهای منتشره در جهان نیز مؤیدی بر این ادعاست؛ که البته با حد مطلوب هنوز فاصله داریم.
کلانتری سپس به تحرک دانشگاه در حوزه های فرهنگی و سیاسی اشاره کرد و توضیح داد: معمولاً این طور بوده که فعالیت ها و حرکت ها در حوزه های فرهنگی و سیاسی موسمی هستند؛ بدین معنی که بر فرض اگر در کشور بحث سیاسی، انتخابات و ... مطرح باشد، فضای دانشگاه جدی شده و رونق و نشاط پیدا می کند اما اگر در صحنه جامعه مسأله خاصی مطرح نباشد، در دانشگاه هم فعالیتی دیده نمی شود و از چهل سال قبل تا به امروز به همین صورت بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در آستانه روز دانشجو (شانزده آذر) و یازدهمین انتخابات مجلس شورای ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار