اعتمادآنلاین| غلامرضا حیدری، نماینده تهران و عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت وگوی ویدئویی با اعتمادآنلاین گفت: مجلسی که این قدر بالادست و اسناد بالادستی برایش گذاشته اند، دیگر در عمل اختیاراتش به آن صورت و آن طور که در قانون اساسی گفته شده نیست.
در ادامه بخش هایی از این گفت وگو را می خوانید:
انتخابات حق آحاد مردم است و حق گرفتنی است.
ورای همه کاستی ها در سیستم انتخاباتی و سیستم دموکراسی که در حال حاضر در کشورهای جهان اول برقرار است، کم هزینه ترین روش برای گرفتن حق مردم حتی در کشورهای جهان سوم مانند ایران، انتخابات است.
مردم پای صندوق می آیند به این امید که اوضاع شان بهتر شود و اگر ببیند اوضاع شان بهتر نمی شود، سرخورده می شوند.
نظام انتخاباتی را باید در سیستم بزرگ تری دید که حاکمیت جمهوری اسلامی است و بخشی از آن مجلس، بخشی ریاست جمهوری، بخشی قوه قضاییه و بخش اعظمش رهبری، نهاد رهبری و زیرمجموعه های رهبری هستند. اینها در ارتباط با هم خروجی معنادار پیدا می کنند.
مجلسی که این قدر بالادست و اسناد بالادستی برایش گذاشته اند، دیگر در عمل اختیاراتش به آن صورت و آن طور که در قانون اساسی گفته شده نیست.
حداقل 2 اصل قانون اساسی صراحت دارد که نماینده مجلس در مقام ایفای وظیفه نمایندگی اش آزاد است و قابل پیگیری نیست. خوب است که نطق شهریور 97 مرا بار دیگر بگذارید. من در آنجا جز مطالبات عمومی و جز تقویت نظام جمهوری اسلامی که فراز و نشیب های زندگی ام عجین با آن است چیزی نگفتم.. اما یک دفعه قوه قضاییه اعلام جرم کرد. هیات نظارت هم پاسخ داد، ولی باز هم قوه قضاییه رها نمی کند...
دستگاه های ...

سرخط اخبار