در فیلم مشاهده می کنید که سرعت بالا و نداشتن دید مناسب خودروی پراید حادثه آفرید. در روزهای بارانی بیشتر مراقب رانندگی خود باشید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار