پس از صفحات «فیشینگ» و پیامک هایی که با موضوع روز یا به نام یک سامانه می رسیدند، در نوعی از کلاهبرداری پیامک هایی در شمایل یک پیام واریز مبلغی پول به حساب شما ظاهر می شود.

به گزارش ایسنا، این بار نه همانند حملات «فیشینگ» برای انتقال وجه به سراغ درگاه های پرداخت اینترنتی می روید و نه به بهانه دریافت جایزه یک مسابقه پای دستگاه عابر بانک کشیده می شوید، بلکه پیامکی برای شما ارسال می شود که در لحظه اول احتمالا شما را هیجان زده می کند و شاید حتی به فکر فرو ببرد که این مبلغ مربوط به حقوق تان است، واریز وام تان و یا بازگشت قرض به یکی از دوستان تان! اما درواقع در آستانه قرار گرفتن در دام جدیدترین نوع از کلاهبرداری پیامکی هستید.
مشترکانی که در وضعیتی مشابه قرار گرفته اند، می گویند که پیامکی مبنی بر این که مبلغی به حساب شان واریز شده دریافت کرده اند و بعد با آن ها تماس گرفته می شود که مبلغ، اشتباهی به حساب آن ها واریز شده و پول را به شماره کارتی که اعلام می شود، برگردانند.
این درحالی است که پیامک واریز وجه اصلا از سامانه پیامکی بانک ارسال نشده و از شماره تلفنی متفرقه ارسال شده است که البته ظاهرا کلاهبرداران برای فریب بیشتر از شماره تلفن های نسبتا رند و با تکرار چند صفر پشت سر هم استفاده می کنند، تا به خیال شان اختلافی میان این پیامک با پیامک های بانک به نظر نرسد.
اما جریان از چه قرار است؟ پیش از این هم گفته شده بود که در سناریوی ذکر شده، در واقع کلاهبردار از فرد دیگری یک پیش پرداخت گرفته است و قرار نیست کالایی به سوژه خود تحویل بدهد. او برای این که دنبال نشود، شماره کارت شما را به سوژه خود داده است. سوژه وجه پیش پرداخت را به کارت شما واریز می کند و شما به کلاهبردار برمی گردانید. در برخی موارد حتی شما وجه را به یک مغازه که کلاهبردار در آن منتظر خرید طلاست واریز می کنید. بنابراین هیچ اثری از او ...

سرخط اخبار