همزمان با افزایش بی سابقه قیمت ارز موج جدیدی از ورود گردشگران به کشور آغاز شد که امسال با تداوم ثبات در بازار ارز این روند معکوس شد و ایران دیگر مقصد گردشگری آنها همانند سال گذشته نبود.

به گزارش تجارت نیوز ، دو اتفاق در بازار دلار طی دو فصل اول امسال که درست بعد از جهش ارزی سال ۹۷ رخ داد، مسیر رشد گردشگران ورودی و خروجی در کشور را به صورت چشمگیر و محسوسی تغییر داد.
براساس این گزارش، پیش تر براساس آمارهای ورود توریست های خارجی به ایران و خروج مسافران ایرانی به کشورهای مختلف مشخص شده بود سال گذشته و بهار امسال، موج ورود گردشگر به کشور افزایش پیدا کرده و در مقابل، تحت تاثیر افزایش هزینه سفرهای خارجی ناشی از افزایش قیمت دلار، «سفر ایرانی ها به کشورها» با کاهش قابل توجه همراه بوده است.
سال گذشته تعداد مسافران خارجی سفر کرده به ایران ۵۳ درصد نسبت به سال ۹۶ افزایش پیدا کرد اما در همین مدت میزان سفرهای خانوارهای ایرانی به خارج از کشور ۳۱ درصد افت کرده بود. اما اکنون، این وضعیت در نیمه اول امسال معکوس شده است.
آمارهای جدید وزارت گردشگری از بازار توریسم طی ۶ ماه اول ۹۸ نشان می دهد: مسیر رشد گردشگر خروجی و ورودی در مقایسه با سال گذشته، تغییر جهت داده است به طوری که حجم سفر ایرانی ها به کشورهای خارجی بعد از یک سال رشد منفی، مجددا با رشد مثبت همراه شده و در عین حال، از سرعت رشد مثبت ورود توریست خارجی به کشور، کاسته شده است.
در ۶ ماه اول امسال نزدیک به ۴ میلیون و ۲۶۰ هزار ایرانی، سفر خارجی انجام دادند که این حجم گردشگر خروجی در مقایسه با نیمه اول سال گذشته ۱۶ درصد افزایش (رشد مثبت) پیدا کرده است. سفرهای خارجی نه تنها در یکسال ۹۷ افت ۳۱ درصدی نسبت به یکسال ۹۶ را تجربه کرده بود که حتی در بهار امسال نیز با کاهش ۵/ ۶ درصدی نسبت به بهار ۹۷ روبه رو شده بود. با این حال، آمار ۶ ماهه مشخص می کند، سفرهای خارجی دوباره اوج ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار