گروهی از معترضان هنگ کنگی به ساختمانی که به عنوان مرکز قرنطینه افراد وارد شده از چین در نظر گرفته شده بود، حمله کردند و با پرتاب «کوکتل مولوتف » تلاش کردند آن را به آتش بکشند.
این معترضان خواستار لغو کامل سفرها از چین به هنگ کنگ و انتقال این مرکز قرنطینه به محلی غیرمسکونی بودند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار