در فاصله یک هفته ای باقی مانده به مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا، دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن با وجود «نگاه متفاوت» اما «یک تاکتیک مشترک» از خود بروز داده اند.

به گزارش صبحانه ، متقاضیان خرید ملک با اعتقاد به اثرگذاری متفاوت انتخاب هر یک از دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر روند قیمتی بازار مسکن، به طور کامل از بازار عقب نشینی کرده اند. عرضه کنندگان نیز با اعتقاد به بهترشدن شرایط فروش ملک، همین تاکتیک را تا یک هفته آینده انتخاب کرده اند.
وضعیت کنونی بازار معاملات مسکن یک تفاوت عمده با نیمه نخست سال جاری به شکل «حذف یک گروه از فروشندگان» دارد. فروشندگانی که به دلیل هیجان سایر بازارها، به قصد تبدیل دارایی، ملک خود برای فروش عرضه می کردند اکنون بازار مسکن را پناهگاه امنی برای دارایی خود را می دانند و در این بازار ماندگار شده اند.
با آغاز شمارش معکوس انتخابات آمریکا که به عنوان یک پارامتر مهم بین المللی در روند بازارهای دنیا نقش آفرینی می کند و فضای بین المللی را متوجه خود کرده، فعالیت های اقتصادی ایران هم (حداقل به لحاظ روانی) تحت تاثیر آن قرار گرفته است. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست به طوری که مشتریان و معامله گران این بازار شامل خانه اولی ها، سرمایه گذاران و سفته بازان، انتخابات را به عنوان یک پارامتر مهم اثرگذار بر روند آتی بازار مدنظر قرار دادند.
مشاهده های میدانی نشان می دهد: در هفته های اخیر «تغییر رفتار خریداران و فروشندگان مسکن» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر این عامل بین المللی در تصمیم گیری هر یک از این دو بازیگر بازار، بیشتر نمود پیدا می کند و هر چه به این رویداد نزدیک تر می شویم افراد بیشتری از این موضوع تاثیر می پذیرند و تصمیم برای ورود به بازار را به انتخابات پیش روی آمریکا گره می زنند. پارامتری که در نهایت می توان اثرات آن ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار