بوشهر-ایرنا- معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت،معدن وتجارت استان بوشهر گفت: کارخانه های تولید آرد این استان در راستای شفاف سازی و جلوگیری از تخلفات در شبکه توزیع موظف به رعایت درج مشخصات متناسب با نوع مصرف بر روی کیسه های آرد هستند.

ابوالقاسم محمد زاده روز پنج شنبه در این باره افزود: طبق بخشنامه معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و روان سازی در نظارت بر توزیع آرد گندم از محل کارخانه های تولیدی الزام رعایت کردن نوع مشخصات کیسه های آرد تهیه شده متناسب با نوع مصرف برای توزیع به تولید کنند ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: آرد تولیدی از محل گندم ۹ هزار ریالی با کیسه های به رنگ زرد و چاپ عبارت خبازی و آرد تولیدی از محل گندم ۱۸ هزار و ۵۰ ریالی با کیسه های آبی رنگ و چاپ عبارت مصرف صنف، صنعت و غیر نان مشخص شده است.
محمدزاده ادامه داد: آرد تولیدی از محل گندم 6 هزار و ۶۵۰ ریالی نیز کماکان باید در کیسه های سفید رنگ و چاپ عبارت آرد خبازی یارانه ای تهیه شود.
وی افزود: طبق اعلام موارد مربوطه کارخانه های تولید آرد در استان بوشهر موظف هستند نسبت به رعایت نوع کیسه های آرد همراه با مشخصات نوع مصرف مربوطه اقدام کنند چراکه درغیر این صورت تخلف است و برخورد قانونی می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار