مهم ترین مسائل مطرح شده در بیست و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه را در این ویدئو ببینید.
سرخط اخبار