به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ابنا اخیرا وزارت خارجه امریکا به نقل از یک نهاد تحقیقاتی اعلام کرده که شیعیان در افغانستان 10 تا 15 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند.اعلام این آمار از سوی امریکایی ها با واکنش های مختلفی در افغانستان همراه بود.
امروز نیزحجت الاسلام والمسلمین «حسینی مزاری» عضو مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و رئیس عمومی مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبیان به شیطنت آمریکایی ها واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد.
متن کامل حسینی مزاری به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
در یک اقدام ناشیانه اما قطعا مداخله جویانه، جمعیت شیعیان افغانستان اخیرا از سوی وزارت خارجه آمریکا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام گردیده است و اگرچه این اولین باری نیست که آمریکایی ها به این عمل جانبدارانه دست می یازند بلکه قبلا نیز آمارهایی از سوی آنها ها اعلام گردیده که بالاترین آن ۱۹ درصد و کمترین آن ۱۰ درصد بوده است، اما اعلام آمار اخیر، آنهم در شرایط موجود کاملا سوال برانگیز و نگران کننده خواهد بود.
در بدو امر، این حرکت آمریکایی ها شاید به چشم نیاید و باعث حساسیت و واکنش نگردد چنانچه تاکنون کمتر از آنچه انتظار می رفت، بدان واکنش نشان داده شده، اما واقعیت امر این است که آمریکایی ها به هیچ وجه به یک حرکت غیر حساب شده دست نمی زنند و به ویژه در شرایط موجود که افغانستان حساسترین دوران خودرا سپری کرده و احتمال گفتگوی بین الافغانستانی قوت گرفته و ممکن است صف آرایی ها و تقسیمات جدید قدرت صورت بگیرد که قطعا معیار و مبنای آن، آمار جمعیتی هرقوم و جریانی خواهد بود، آمار نفوس غیر واقعی و کاملا ظالمانه برای شیعیان اعلام می کند تا معیار و ملاک هرگونه تحلیل ...

عناوین مهم خبری