بیستمین دوره مسابقات قرآن کریم کارکنا پایور و خواهران شاغل نزاجا برگزار شد که در آن خانواده ها در چند بخش به رقابت با یکدیگر پرداختند.
سرخط اخبار