عضو شورای اسلامی شهر تهران از برگزاری دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مراکز استان های کشور، با هدف تبیین جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری خبر داد.

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، رییس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان ها با بیان اینکه دومین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلانشهرها و مراکز استان های کشور با موضوع «جایگاه حقوق عمومی در نظام شهرسازی و معماری» برگزار خواهد شد، گفت: حقوق عمومی شهر چتر وسیعی است که موضوعات متعدد و متنوعی را در برمی گیرد اما متاسفانه در نظر نگرفتن حقوق عمومی شهر در کشور ما موجب نگاه تقلیل گرایانه به شهر شده تا جایی که کلیت شهر به کالبد آن، آنهم از زاویه دید درآمدزایی فروکاسته شده است و باید گفت که نقطه انحراف شهرسازی معاصر ما نیز همین غفلت از حقوق عمومی شهر بوده است.
وی ادامه داد: تاکنون گفتمان قالب در مدیریت های شهری، درآمدزایی از شهر بوده است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، میان توسعه شهری و منافع عمومی و بلندمدت شهر و شهروندان تضاد به وجود آمده است. وخامت بحران هایی که کلانشهرهای ما با آن ها دست به گریبان هستند به حدی است که دیگر راهکارهای موضعی و سطحی برای حلشان جواب نمی دهد لذا در همه عرصه ها نیازمند تغییر نگاه هستیم و باید نگاهمان به پدیده شهر، شهروندی، حقوق شهروندی، حقوق عمومی شهر، توسعه شهر به شکلی ریشه ای متحول شود.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران تصریح کرد: تلاش برای نهادینه کردن حقوق عمومی شهر در سطح نهادی و فرهنگ عمومی می تواند درعرصه های خرد و کلان به پیشبرد اهداف توسعه ای شهرها و از میان برداشتن موانع موجود کمک کند. تبیین حقوق عمومی شهر، گفتمان سازی و ایجاد دغدغه و مطالبه در بین عموم شهروندان مسیر ایجاد تحول بنیادین است.
سالاری اضافه کرد:کمیسیون های ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار