فرار ۷۵ زندانی با حفر تونل در پاراگوئه : مقامات پاراگوئه اعلام کردند که ۷۵ متهم در زندان این کشور از طریق حفر تونل فرار کردند.
سرخط اخبار