پلیس روسیه ،ماشین بتمن فردی را در مسکو ضبط کرد و با خودش برد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری