تسنیم نوشت: رئیس انجمن بازیگران سینما در واکنش به استفاده نابازیگرهای سفارشی در تلویزیون گفت: «من خیلی از این زاویه نگاه نمی کنم و باید موردی و مصداقی حرف بزنیم؛ به لحاظ فنی به این موارد قائل نیستم؛ برای اینکه فکر می کنم مشکل اصلی این است تولید پایین آمده است.»

علی دهکردی این روزها رئیس انجمن بازیگران سینما است و بسیاری از پیشکسوتان از او انتظار دارند جلوی سفارشی کاری و رفتارهای غیرهنری برخی از تهیه کنندگان را بگیرد
دهکردی در پاسخ به این سؤال که چرا پیشکسوتان و قدیمی های تلویزیون و سینما آنقدر بیکارند و مشکل مالی و حتی درمانی و پزشکی دارند گفت: «من خودم هم به عنوان بازیگر و رئیس انجمن بازیگران سینما از این شرایط و فضایی که برای این کاربلدهای قدیمی ما بوجود آمده شاکی ام! همه هنرمندانی که در فعالیت های صنفی تلاش می کنند متأسفیم که شرایط معیشتی و رفاهی هنرمندان ما در شرایط نامناسبی قرار دارد. دلیل آن عدم وجود قوانین اصلی در ارتباط با وضعیت شغلی بازیگران است؛ و مربوط به خانه تئاتر و خانه سینما هم نمی شود؛ این ها نهادهایی اند که با ظرفیت های مالی کم هستند.»
دهکردی در خصوص اینکه چرا تهیه کنندگان آنقدر با این اقشار غیرهنری و صرفاً تجاری برخورد می کنند، به آنها نقش نمی دهند و افسرده شده اند، افزود: «متأسفانه این نوع مسائل وجود دارد؛ اما نمی خواهم خیلی از زاویه بدبینی یا اتهام زنی به این مسائل نگاه کنم؛ شرایط عمومی کشورمان در بحث اقتصادی در شرایط بحرانی قرار دارد و همه گرفتار معیشت، تنگدستی و مشکلات عمومی زندگی شان هستند. واقعاً در این روزگار نمی توان انتظار داشت تهیه کنندگان همه به فکر دوران رفاه و آرامش این بازیگران باشند؛ از طرفی تلویزیون و سینما هم با تولیدات کم و کاهش تولید مواجهند! اما شاید اینجا تهیه کنندگان کاربلد قدیمی مان بتوانند امکانی را فراهم کنند از پیشکسوتان و قدیمی ها و خانه نشین هایمان یاد شود.»
او در پاسخ به این سؤال که کم کاری یکسری از بازیگران قدیمی و کاربلد باعث شده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار