افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری پسران سراسر کشور

پانا سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۵۲
با حضور سرپرست و معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش مراسم افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری پسران سراسر کشور در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.