زوال

ایکنا چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۲۳
هنگامی که هویتی در بطن جامعه پذیرفته نشده و یا مورد بی مهری قرار می گیرد، لاجرم به انزوا پناه می برد و یا به جنگ با عوامل هجمه می پردازد. اگر این هویت با وجود همه فشارها همچنان پابرجا بماند و یا حتی از بین برود، پس لرزه هایی خواهد داشت که می توان تا مدت ها بعد همچنان در جامعه حس کرد. فرهنگ، ملغمه ای از هویت های گوناگون با پیشینه متفاوت و رسوم مختلف است که گاه یکی بر دیگری چیره شده و دیگری در آن حل می شود، گاه یکی محو می شود و دوباره از نو زاییده می شود. در کل، در یک فرهنگ عواملی هستند که هویتی را به گوشه ای رانده و آن را کمرنگ کند، اما می توان دید که کالبد و جسد هویت، همچنان در محیط می ماند. چونان درختانی که پس از مرگ در کنار دیگر درختان سبز و یا جنگلی بزرگ تنهایی پر ابهتی را بر دوش می کشند.
سرخط اخبار