فاش نیوز - جانباز شیمیایی شهید " سید مظفر ربیعی" پزشک مازندرانی در آغازین روز سال نو به جمع شهدای مدافع سلامت پیوست.
پزشک ایثارگر و جانباز شیمیایی که پس از بازنشستگی نیز بر دردمندی مردم تاب نیاورد و بار دیگر به درمان و کمک به مردم کشورش شتافت، در ایثاری دوباره جان خود را فدا کرد و به شهادت رسید.
به استقبال شهادت رفت اما غریبانه
«پای کرونا که به مازندران باز شد دکتر عزم رفتن کرد. گفتم نرو! شما جانباز شیمیایی هستی. ریه ات طاقت کرونا ندارد. گفت یک سری از همکارها بیمارستان را رها کردند. من هم نرم؟ گفتم شما که چند سال قبل از دانشگاه علوم پزشکی مازندارن بازنشسته شدی. تعهدی نداری. این همه پزشک جوان داریم. میدان خالی نمی ماند. گفت اگر ماند چی؟ اگر دکتر نبود که به داد مریض برسد چی؟ رفت و با شهادتش داغ بر دلمان گذاشت.»
مصاحبه با صدای بغض آلود «مهوش بیگم سلیمانی»؛ همسر شهید شروع می شود و با لهجه شیرین مازندرانی می پرسد:«چه می خواهی بدانی دخترجان! از کجای زندگی ام با دکتر بگویم؟ دکتر پر از عشق، ایثار و بخشش بود. بالاخره شهادت قسمتش می شد اما ای کاش اینطور غریبانه نمی رفت.
در این روزهای کرونایی همه بهانه های منطقی برای در خانه ماندن و دور بودن از این بلای عالم گیر ردیف است. اما پای عشق که در میان باشد منطق، بازنده تمام عیار می شود. حتی اگر بهای این عشق بازی از دست رفتن جان باشد.
 روز اول فروردین نام دکتر«سید مظفر ربیعی»؛ پزشک مازندرانی به جمع شهدای مدافع سلامت اضافه شد و پازل عاشقانه هایش تکمیل. اما و اگرها زیاد است. اگر مردم گوش به زنگ توصیه ها بودند. اگر ماندن در خانه را جدی می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار