وزیر آموزش و پرورش: سه گزینه برای تحصیل دانش آموزان در سال تحصیلی آینده در نظر گرفته ایم.

محسن حاجی میرزایی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: گزینه اول این است که مشکلی برای حضور بچه ها در مدرسه نباشد و کلاس ها حضوری برگزار شود و گزینه دوم این است که ما مجبور باشیم در مقاطعی از سال تحصیلی مدرسه را تعطیل کنیم.
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای این حالت کلاس های ترکیبی را در نظر گرفته ایم که در مواقعی که مشکلی وجود ندارد دانش آموزان در مدرسه حاضر خواهند شد و در شرایطی که امکان حضور بچه ها در مدرسه ها نیست از آموزش تلویزیونی، مجازی و یا بسته های آموزشی استفاده خواهیم کرد.
حاجی میرزایی افزود: ممکن است برخی دروس به صورت حضوری و برخی دروس به صورت مجازی ارایه شود.
وی تأکید کرد: در گزینه سوم کلاس ها به صورت یک روز در میان تشکیل می شود تا امکان فاصله گذاری دانش آموزان در کلاس ها وجود داشته باشد و کمترین آسیب به دانش آموزان وارد شود.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در صورتی که زودتر به شرایط ایمن این بیماری برسیم ممکن است سال تحصیلی آینده زودتر از موعد و در شهریور آغاز شود.
حاجی میرزایی گفت: به دلیل اهمیت پایه دوازدهم امتحانات این پایه به صورت حضوری برگزار می شود و برای حفظ سلامتی دانش آموزان تعداد حوزه های امتحانی را ۵۰ درصد افزایش دادیم تا دانش آموزان بتوانند در فاصله های مناسب از هم در امتحانات شرکت کنند.
وی افزود: به مدیران مدارس تأکید کرده ایم که نسبت به ضدعفونی کردن مدرسه قبل و بعد از حضور دانش آموزان توجه داشته باشند و دانش آموزان باید از ماسک شخصی و یا ماسکی که از طریق مدرسه در اختیار آن ها قرار می گیرد استفاده کنند.
حاجی میرزایی درباره برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان در استان های پرخطر گفت: ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری