در این نمایشگاه انواع ادوات و تجهیزات جنگی مستقر و همچنین یکی از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس شبیه سازی شده است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری