قصه تلخ درگذشت کولبران جوان و نوجوانی که سال های اخیر در سرمای کردستان فوت کردند و ماجرای مرگ فرهاد ، کولبر جوانی که با برادرش زمستان گذشته در سرمای کردستان درگذشتند، دستمایه یکی از تلخ ترین اجراهای اثرگذار در فصل دوم عصر جدید بود.

قصه تلخ فرهاد کولبر در برنامه«عصر جدید»

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار