وزیر آموزش وپرورش در حاشیه آیین بازگشایی دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان با اشاره بر اینکه سلامت فرزندانمان و همکاران برای ما حائز اهمیت است، گفت: منتقدان به بازگشایی دانشگاه ها و مدارس، هیچ راهکار درستی برای تداوم آموزش ندارند.
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در جمع خبرنگاران و در حاشیه آیین بازگشایی دانشگاه شهید رجایی و فرهنگیان در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز سال جدید تحصیلی از دو هفته پیش و قدردانی از همراهی معلمان و کادر آموزش مدارس، مدیران، دانش آموزان و خانواده ها که پیگیر امر آموزش فرزندان کشور هستند، اظهار کرد: ازآنجایی که مسئله آموزش در کشور، مسئله بسیار مهمی است، با شیوع کرونا و تعطیلی ناخواسته مدارس، به دنبال راهی برای تداوم فرایند آموزش بودیم؛ اما در کنار آن باید از سلامت فرزندانمان و همکاران فرهنگی اطمینان پیدا می کردیم.
وزیر آموزش وپرورش با تأکید بر اینکه برخی از افراد به ما توصیه می کنند برای حفظ سلامت دانش آموزان مدرسه را تعطیل کنیم، اما به هیچ عنوان راهکار درستی در زمینه تداوم آموزش ارائه نمی دهند، افزود: افرادی که سیاست های بازگشایی مدارس را نقد می کنند باید به این سؤال پاسخ دهند که راه حل آن ها برای استمرار آموزش چیست؟ آیا سیاست متفاوتی از سیاستی که ما انتخابی کردیم پیشنهاد می کنند؟
حاجی میرزایی گفت: به جای آنکه دانش آموزان و خانواده ها را ملزم کنیم؛ مجموعه خودمان را ملزم کردیم که آموزش را در دسترس همه دانش آموزان قرار دهند؛ هم آموزش حضوری و هم غیرحضوری پیش بینی کردیم. به تشخیص خانواده ها احترام گذاشتیم و اعلام کردیم اگر خانواده ای علی رغم همه مراقبت های ما و مدرسه بازهم نگران هستند، حضور فرزندشان ...

سرخط اخبار