روزنامه شرق با غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم هاشمی درباره اعتراضات اخیر به قیمت بنزین گفتگو کرده است.
مسئله «بنزین» کماکان روی بورس است و از سیاسیون گرفته تا اقتصاددانان و تحلیلگران اجتماعی از تبعاتی که ناشی از این شوک برای مردم بود، می گویند. بسیاری معتقدند اشتباهی رخ داده و باید از این تصمیم برگشت تا بتوان از تبعات احتمالی این تصمیم جلوگیری کرد.
رجایی: 
* (با اشاره به سخنان اخیر رئیس جمهور): نمی توان مدعی شد: «هر که اعتراض کرده و به خیابان آمده اخلالگر است. یعنی ایران این تعداد اخلالگر دارد که راه های کشور را هم بند آورده اند؟ ده ها استان و شهرستان معترض شده اند... آیا می توان گفت: هرکس راه بندان کرده، اخلالگر است؟».
* در مورد اعتراض مردمی باید به یک نکته توجه کرد. ایران که مثل کشور های دیگر، مکان خاصی برای اعتراض ندارد. اکنون در فرانسه جلیقه زرد ها حدود یک سالی است که دست به اعتراض زده اند و مدام هم رسانه ملی از آن ها گزارش پخش می کند. در این یک سال دوهزارو ۵۰۰ نفر از مردم و هزارو ۸۰۰ نفر نیروی پلیس مجروح شده اند و ۲۵ نفر نیز به خاطر گلوله های پلاستیکی نابینا شده اند، اما حتی یک نفر هم کشته نشده است.
* اما در ایران در چند روز اعتراض، چندین نفر کشته شده اند. اگر کسی اشتباهی می کند، باید راه حل های دیگری داشته باشند که به کشتن مردم منجر نشود. دولت باید جایی را برای اعتراض مشخص کند تا مردم حرفشان را بزنند. اینکه بگوییم هر کس اعتراض کرده و به خیابان آمده اخلالگر است که درست نیست. یعنی ایران این تعداد اخلالگر دارد که راه های کشور را هم بند آورده اند؟ ده ها استان و شهرستان معترض شده اند.
* حمله به بانک ها و اماکن عمومی یا ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار