جمعی از مشمولان وظیفه عمومی با حضور در مراکز وظیفه عمومی ناجا برای انجام دو سال خدمت سربازی به منطقه آموزشی اعزام شدند. طبق معمول آن ها بعد از یک دوره آموزشی دو ماهه به یگان ها و محل های خدمت در شهرهای مختلف انتقال می یابند و در آنجا به ادامه خدمت مشغول می شوند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار