جلساتی می شود که حاج منصور ارضی مجلس را به اوج می رساند و تحویلت می دهد. واقعاً هنر می خواهد که بعد از حاجی بخواهی مجلس را به پایان برسانی.

- اخبار فرهنگی -
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم ، تا چند سال پیش باید نامش را در فهرست مداحان جوان می نوشتیم اما حالا بدون تردید یکی از مداحان پای به سن گذاشته حوزه ستایشگری اهل بیت(ع) است. " ابوالفضل بختیاری " برای هیئتی ها چهره شناخته شده ای است. او در این سال ها، همیشه در کنار حاج منصور ارضی بوده و بعد از حاج منصور، میکروفن را به دست گرفته و با نوحه هایش، مجلس را به پایان رسانده است.
گفت وگویی با حاج ابوالفضل بختیاری در خبرگزاری تسینم صورت گرفته که ویدئو و مشروح این گفت وگو پیش روی شما قرار دارد.
هیئتی ها نمره قبولی گرفتند!
* عزاداری های محرم و صفر امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا با شرایط متفاوتی برگزار شد و رویکرد هیئت ها در مسائل خدمات اجتماعی در کنار روضه و عزاداری، تعریف جدیدی از مفهوم هیئت را رقم زد و شاید اینگونه تفسیر کرد که پیوند جدیدی بین مردم و هیئت بوجود آورد. شما در این زمینه چه امتیازی به هیئتی ها می دهید؟
 مردم همواره در بحران ها و مشکلات پای کار بوده اند. در سیل و زلزله و اتفاقات دیگر این هیئتی ها بودند که به کمک هم وطنان نیازمند خود رسیده اند. در مسأله کرونا اعتقاد دارم که موضوع جنگِ عقل و عشق مطرح است. کسی که عقلش به عشق اش قالب شد، قائله را باخته است. کسی که عشق اش چربید، مؤفق شد. عزاداران حسینی با رعایت پروتکل های بهداشتی توانستند هم در عزای امام حسین(ع) و یارانش سنگ تمام بگذارند و هم در برگزاری این رویداد نمره قبولی بگیرند.
* به نظر شما حضور هیئتی ها در رزمایش کمک مؤمنانه و اجرای خدمات اجتماعی می تواند تاحدودی میزان کم کاری برخی مسئولان را تراز کند؟ 
 مشکل اصلی کشورمان، سوء ...

سرخط اخبار