شیوع جهانی ویروس کرونا منجر به شکل گیری رفتارهایی نسبتا یکسان و نگران کننده در بسیاری از جوامع شده است؛ رفتارهایی که پیش از این از انسان مدرن چندان متصور نبود.

سام سکوتی بداغ
برخی تحلیل گران به درستی شیوع جهانی ویروس "کرونا" را نقطه عطفی در تاریخ زندگی بشر می دانند و پس از "پاندمی" این ویروس در جهان، دنیا را به 2 دوره "پسا و پیشا" کرونا تقسیم کرده اند.
این ویروس منجر به شکل گیری رفتارهایی نسبتا یکسان و نگران کننده در بسیاری از جوامع شده است؛ رفتارهایی کهپیش از این از انسان مدرن چندان متصور نبود و در برخی از جوامع به شگل گیری دوگانه دانش و مذهب هم منجر شده است!
با شیوع این ویروس در چین و برخورد نظامی دولت در اجرای کامل قرنطینه ، اگر چه دولت موفق شد در سریع ترین زمان ممکن، "اپیدمی" را مهار و مدیریت کند اما ویدئوهایی از معابر و اماکن عمومی چین نشان می داد برخی از شهروندان غیر مسئول چینی سعی در اشاعه عمدی این ویروس دارند، در کشور ما هم از زمان فراگیر شدن این ویروس کشف انبارهای ماسک و مواد ضد عفونی کننده یا گران تر شدن یکباره برخی اقلام مورد نیاز، نشان از چالشی اخلاقی( morality) می داد اما در ادامه مسیر بویژه در کشور ایران، شکل گیری گروه های مردمی و همکاری با کادر درمانی تصور وضع طبیعی " توماس هابز" (فیلسوف سیاسی قرن هفدهم بریتانیا که جمله معروفی دارد: انسان گرگ انسان است.) در ایران را منتفی کرد و شکلی متعالی از یک "آنارشیسم وطنی" را تصویر کرد.
اخلاق در علم سیاست علاوه بر معنای فوق الذکر به معیارها و کدهای اداره جامعه هم ترجمه می شود که نمونه بارز آن اخلاق قدرت در اندیشه های "ماکیاول" است که اگر چه چندان با جنس اخلاقی موعظه گرانه نسبتی ندارد اما برای حفظ سازمانِ اقتدار، بیشتر به کار شهریاران می آید.
توماس هابز فیلسوف انگلیسی قائل به جنگ همگان بر علیه همگان بود و جمله ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار