تحولات بازار مسکن تهران در سال ۹۸

اقتصاد برتر جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۲:۱

بخش مسکن از آن جهت که تأثیر قابل توجهی بر ارزش افزوده کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، صنایع وابسته و جامعه دارد، مورد توجه ویژه سیاست گذاران است.
تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ تیر ۹۸
به گزارش #اقتصادبرتر بخش مسکن از آن جهت که تأثیر قابل توجهی بر ارزش افزوده کل اقتصاد، تولید ناخالص داخلی، صنایع وابسته و جامعه دارد، مورد توجه ویژه سیاست گذاران است. این بخش هم از لحاظ سهم در سبد هزینه خانوار و هم از لحاظ سهم در تولید ناخالص داخلی و نیز به سبب نقش آن در تغییرات شاخص های کلان همچون رشد اقتصادی، اشتغال عوامل تولید و عدالت اجتماعی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از این رو گزارش حاضر به بررسی تحولات اخیر بازار مسکن در ایران و به ویژه مسکن تهران در سال ۱۳۹۸ پرداخته است.
از منظر افزایش قیمت مسکن همزمان با افزایش تورم در سال های گذشته، روند قیمت مسکن نیز افزایشی بود. در سال های اجرای برنامه پنجم توسعه، به استثنای سال ۱۳۹۱، تورم بخش مسکن همواره پایین تر از نرخ تورم کل بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ ، تورم ارزش اجاری مسکن (که در چهار سال پیش از آن همواره پایین تر از نرخ تورم کل بوده است)، با نرخ تورم کل برابر شده است.
سهم هزینه تأمین مسکن از کل درآمد خانوار شهری، در سال ۱۳۹۲ حدود ۳۳.۴ درصد بوده که نسبت به سال ابتدایی برنامه پنجم تقریباً ثابت مانده است. اما سهم هزینه مسکن از کل درآمد برای خانوارهای دهک اول درآمدی از ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده و به متوسط کشور نزدیک تر شده است (مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار شهری). این بهبود قابل توجه در هزینه مسکن خانوارهای کم درآمد را می توان حاصل ...

سرخط اخبار