اعتمادآنلاین| دوومیدانی قدیمی ترین ورزش دنیا به شمار می رود.
این رشته در اولین دوره از رقابت های المپیک شرکت داشت.
در دوره های بعدی المپیک، رشته های دیگری مثل پرتاب ها و پرش ها نیز به این بازی ها اضافه شد.
شعار دوومیدانی در المپیک «سیتیوس، آلتیوس، فورتیوس» به معنی «سریع تر، بالاتر و قوی تر» است.
مسابقات دو روی پیست مخصوص بیضی شکل برگزار می شود.
مسابقات میدانی هم بر زمین چمن ورزشگاه برگزار می شود.
طول پیست در ورزشگاه های فضای باز 400 متر و در سالن ها 200 متر است.
مسافت های طولانی، مانند ماراتن و نیمه ماراتن، هم در جاده برگزار می شوند.
پرش های دوومیدانی شامل پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام و پرش با نیزه می شود.
رشته های پرتابی عبارت است از: پرتاب وزنه، پرتاب دیسک، پرتاب نیزه و پرتاب چکش.
رشته های ترکیبی نیز شامل ده گانه، هفت گانه و پنج گانه می شود که ورزشکاران در چندین رشته مسابقه می دهند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار