با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، اولین برف پاییزی در پنجشنبه ۶ آذر۱۳۹۹، آغاز شد و اردبیل را سفیدپوش کرده و چهره شهر را زمستانی کرد. در حالی که مردم اردبیل از نخستین بارش برف پاییزی در شهرشان به وجد آمده بودند، به علت سنگینی بارش برق بسیاری از مناطق اردبیل قطع شد و خطوط تلفن ثابت و اینترنت دچار اخلال شدند.
سرخط اخبار