آقای روحانی شش سال است (بلکه از سال 82) است نسخه خود را به اجرا گذاشته و پاسخ آن را با توهین و تحقیر و عهدشکنی و دهن کجی اروپا و آمریکا گرفته است.

به گزارش مشرق ، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه ای در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت:
آقای روحانی امروز گفت: "دعوا سر برجام نیست، مسئله بالاتری است. یک عده می گویند وقت تلف می کنید با خارجی ها حرف می زنید. ما باید قوی شویم، و خارج را تهدید کنیم، روزی در برابر ما به زانو در می آید و دست ما را هم می بوسد".
او همچنین گفت "پیشرفت و آینده کشور در سایه تعامل با دنیا به دست می آید یا تقابل با آن؟ ممکن است بگویید این که روشن است، باید تعامل کنیم. اما 41 سال است ما هنوز به جواب راهبردی نرسیده ایم. برخی می گویند دشمن خبیث است و باید با او دوئل کرد و زد و کشت یا کشته شد. عده ای در مقابل می گویند باید تعامل کرد. 40 سال است بحث می کنیم، پس اگر به نتیجه نرسیده ایم راهش این است که در همه پرسی از مردم بپرسیم".
آقای روحانی شش سال است (بلکه از سال 82) است نسخه خود را به اجرا گذاشته و پاسخ آن را با توهین و تحقیر و عهدشکنی و دهن کجی اروپا و آمریکا گرفته است. مدل ذهنی او نه دست خورده بلکه پا خورده و لگدمال شده طرف غربی است که روحانی تعمدا همواره با "دنیا" و "خارج" خلط می کند.
17 ماه است برجام به شکل سیستماتیک و توهین آمیز توسط آمریکا و سه دولت اروپایی نقض می شود اما آقای روحانی چنان دوقطبی جعلی می تراشد که انگار نه در مهرماه 98 بلکه فروردین 92 (قبل از انتخابات) سخن می گوید!
تعامل یکطرفه با غرب اکنون باید میوه می داد نه این که سه دولت اروپایی یکی خبیث تر از دیگری، آقای روحانی را سنگ قلاب کنند. نظام با وجود بی اعتمادی مسبوق به واقعیات تاریخی، این فرصت تجربه چند باره را به دولت داد.
نتیجه معلوم است؛ به تعبیر ظریف، آمریکایی ها نشان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار