مددکاران با اطلاع از فرهنگ و شرایط به مناطق سیل زده بروند

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۷
مددکاران با اطلاع از فرهنگ و شرایط به مناطق سیل زده بروند
رییس انجمن مددکاری اجتماعی با تاکید بر ضرورت حضور مددکاران اجتماعی در مناطق سیل زده گفت که مددکاران باید دانش و مهارت های کافی برای حضور در این مناطق را داشته و حتما با اطلاع از شرایط و فرهنگ منطقه و نیز نوع بحران در موقعیت حضور داشته باشند.

سید حسن موسوی چلک در گفت وگو با ایسنا، درباره خدمات مددکاری اجتماعی در بحران ها گفت: یکی از نکاتی که باید در تمام بحران ها مورد توجه قرار بگیرد موضوع خدمات مددکاری اجتماعی است. خدمات مورد نیاز در شرایط بحرانی، چه از نوع بحران طبیعی و چه بحران غیر طبیعی چه فردی و چه اجتماعی، توجه به ارائه این خدمات در کنار سایر خدماتی است که مردم این مناطق باید دریافت کنند.
چلک ادامه داد: اهمیت این موضوع تا به آنجاست که در قانون تشکیل ستاد مدیریت بحران نیز مشخصا به موضوع بازتوانی روانی و اجتماعی اشاره شده است، البته متاسفانه با توجه به اینکه اثرات روانی در دراز مدت خود را نشان می دهد، این مساله بسیاری از مواقع جدی گرفته نمی شود.
رییس انجمن مددکاری اجتماعی اضافه کرد: دلیل مساله این است که خدمات امداد و نجات دریک بازه زمانی مشخص و عمدتا بعد از وقوع بحران ارائه می شود اما آنچه که مهم است این است که مردم از نظر روانی آمادگی برای بازگشت به زندگی عادی خود را پیدا کنند و اگر برخی از این خدمات نیز به موقع به افراد ارائه نشود، ممکن است فرد خانه اش و شهرش دوباره ساخته شود، اما خودش آماده بازگشت نشود.
چلک با بیان اینکه در مواقع بحران همه دستگاه ها باید در این زمینه مشارکت کنند و ظرفیت هایشان را برای خروج از این شرایط به کار بگیرند، گفت: در چنین شرایطی مددکاران اجتماعی و روان شناسان می توانند نقش کلیدی داشته باشند اما در ایران آنچه که بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، به جای این خدمات، امداد و نجات است.
وی با بیان اینکه در حادثه اخیر تلاش شد تا به این خدمات هم توجه بیشتری شود،گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری هم به نوعی به این دست مسائل اشاره شده که ...

[ مشاهده متن کامل مددکاران با اطلاع از فرهنگ و شرایط به مناطق سیل زده بروند ایسنا ]