با توجه به ورود ویروس کرونا به شهر یزد جهت پیشگیری از شیوع این بیماری، بر اساس دستورالعمل های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضدعفونی اتوبوس ها با مواد و محلول های شستشو و ضدعفونی هر شب در پایانه مرکزی اتوبوس رانی یزد انجام می شود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار