در حالی که دشمن در بسیاری از کشورهای دیگر با کمتر از یک دهم این فشارها و جنگ های پیچیده و عجیب و غریب رسانه ای-روانی علیه ایران، نتیجه گرفته اند اما در برابر مردم ایران هیچ نتیجه ای نمی گیرند.

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا ، چرا دشمن با وجود اینکه با «تمام» ظرفیت و توان وارد میدان شده، تمام اصول انسانی و قوانینی که بعضا، واضع آن است را زیر پا گذاشته، به ایران که می رسد، به در بسته می خورد؟ چه اتفاقی می افتد که با وجود این همه فشار اقتصادی، تحریم، بی عملی و بدعملی، بمباران افکار عمومی، مردم همچنان حماسه می آفرینند؟ و در یک کلام...چرا دشمن حریف این کشور و این ملت نمی شود؟
بخوانید:
1- می گویند شورویِ لنین و استالین، رژیم کمونیستی مورد نظر مارکس نبود چرا که این دو، طبق «نظریه تاریخ مارکس» اقدام نکردند و از روی مرحله بورژوازی به مرحله کمونیسم «پریدند». «نظریه تاریخ مارکس» را هم به ترتیب زیر و از راست به چپ عنوان کرده اند:
کمون اولیه یا دوران غارنشینی، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری، سوسیالیسم و در نهایت کمونیسم. مارکس معتقد بود هر یک از این مراحل «باید» باشد و به طور خودجوش و طبیعی و به صورت تک تک طی شود تا وقتی به مرحله کمونیسم می رسد، به هدف ایده آل ادعایی برسد. گفته می شود، بلایی که لنین و به ویژه استالین بر سر مردم شوروی آوردند، حاصل کپیِ ناقص و ناشیانه این فرمول (فارغ از درست یا غلط بودن آن) بود. به عبارت دیگر، فرمولی که این دو به کار بردند، فرمول اصلی نبود، تقلبی بود! اگرچه فرمول مارکس هم به نوبه خود فرمولی غیرعلمی، ناکارآمد و در نهایت زائیده برداشت های مادی و ناهمخوان» با واقعیت ها بود.
لیبرال ها و هواداران نظام سرمایه داری نیز برای رسیدن به هدف «ایده آل» خود یعنی توسعه (اقتصادی یا سیاسی) فرمول هایی را تهیه کرده اند. یکی از مهم ترین این فرمول ها مربوط است به «والت ویتمن روستو»، اقتصاددان ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار