با وجود این نباید محمدباقر قالیباف را نادیده گرفت؛دست کم نامزدی او می تواند از ظهور یک احمدی نژاد دیگر«چه نامش محمود احمدی نژاد باشد چه مهرداد بذرپاش یا سعید جلیلی»جلوگیری کند که اگر یک اصولگرا بخواهد رییس جمهور شود میزانی از واقع گرایی و فن سالاری در او وجود داشته باشد اما این به انتخاب آقای قالیباف بستگی دارد.

تابناک ایلام امین جمشیدزاده:: نواصولگرایی با لباس پایداری در راه است؛آنها برای مجلس آینده از مدتها پیش اسب خویش را زین کرده اند هرچند دندان اسب پیش کشی که مدتها پیش کاریزمای آنها خلبان دیروز و شهردار سابق«سردار محمدباقر قالیباف»به آنها پیش کش نموده شمردن نمی خواهد اما آنها با این قرائت نو و تازه در صدد تصاحب بیشتر کرسی های بهارستان هستند و سپس تکمیل این پروسه در این گذار سخت و نشستن بر برج پاستور در۱۴۰۰هجری شمسی.
شماری از دانشمندان اروپایی به تحقیقات روانشناسی اجتماعی در آمریکای شمالی به خاطر شیفتگی به همسویی و نفوذ اکثریت بر اقلیت انتقاد دارند.آنان به حق یادآور می شوند که نوآوریهای فکری،تغییرات اجتماعی و انقلاب های سیاسی اغلب به این خاطر روی می دهند که یک اقلیت اکتیو و آگاه،نظر دیگران را در جهت دیدگاه خود تغییر می دهد.
خروجی نهایی و یافته کلی بیشتر این تحقیقات و گفتگوها و مناظره ها این مسأله مهم و کلیدی است که اقلیت به شرطی می تواند اکثریت را در جهت دیدگاه خود ارشاد و هدایت کند که همواره موضعی ثابت اتخاذ کند،بدون اینکه خشک،متحجر و یا دهن بین و خود بین تجلی،ظهور وجلوه نماید.
چنین اقلیتهایی به صورت اطمینان بخش تر،و گاهی هم کارآمدتر از اکثریت جلوه می کنند «اما در جامعه ما این یک پارادوکس رفتاری است و زمانی که محمدعلی نجفی شهردار بود و مسائل پشت پرده را یکی پس از دیگری عیان نمود و وقتی که افشای بافراست یاشار سلطانی«که رییس دستگاه فعلی قضا در صحبتی در دیدارش با دانشجویان در اردیبهشت۹۸ گفته است:(از گزارشات مردمی پیرامون فساد حمایت می کنیم و مخبرین و کسانی که خبر از فساد دهند مورد تشویق قرار می دهیم.)
در خصوص املاک نجومی که ...

سرخط اخبار