روایت بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو از ماجرای اعتراضات به گرانی بنزین را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار